Psihoterapia pozitivă

Psihoterapia Pozitivă se bazează, pe lângă interpretarea conflictelor interioare, mai ales pe posibilitățile noastre de dezvoltare. Ne bazăm practica pe convingerea că toți oamenii au două capacități de bază: capacitatea de a iubi și capacitatea de a cunoaște și interpretăm conflictele noastre interioare ca provocări în dezvoltarea acestor două capacități.

De la această premisă, multe concepte și tehnici terapeutice inovatoare au fost dezvoltate. Una dintre tehnicile de bază este utilizarea metaforelor prin care clienții sunt încurajați să reinterpretaze propriile probleme într-un mod unic și pozitiv. Astfel, clientul își descoperă abilitățile necesare pentru a atinge un sentiment de echilibru interior bazându-se pe toate resursele pe care le posedă.

Psihoterapia pozitivă oferă un cadru pentru o abordare interdisciplinară ce integrează mai multe metode și tehnici. Aceasta ne permite flexibilitatea necesară pentru a respecta individualitatea și unicitatea fiecăruia, scopul nostru fiind să susținem fiecare persoană în devenirea propriului său terapeut.